Kontakt

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Słoneczna 54 (mapa)
10-710 Olsztyn
e-mail: wmii@matman.uwm.edu.pl

Lista jednostek

Skrót Nazwa jednostki Telefon E-mail
ADM Administrator budynku 524 61 40
DZIEK Dziekanat INF1-ST 524 60 33
DZIEK Dziekanat INF2-ST 524 57 90
DZIEK Dziekanat MAT 524 60 01
DZIEK Dziekanat NIEST 524 61 30
KAiG Katedra Algebry i Geometrii 524 60 48
KAiRR Katedra Analizy i Równań Różniczkowych 524 60 48
KAZ Katedra Analizy Zespolonej 524 61 06
KISiMM Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego 664 315 525, 524 60 92
KMDiTPI Katedra Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki 524 61 06
KMMI Katedra Metod Matematycznych Informatyki 524 60 46
OIS Ośrodek Informatyczno-Sieciowy 524 60 23