Wasilewski Adam

Undefined
Tytuł zawodowy: 
inż.
Jednostka: 
Ośrodek Informatyczno-Sieciowy
Stanowisko: 
administrator
Pełnione funkcje: 

kierownik Ośrodka Informatyczno-Sieciowego

E-mail: 
Telefon: 
524 60 84
Pokój: 
D 2/17
Strona domowa: