Tralle Aleksy

Undefined
Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Algebry i Geometrii
Stanowisko: 
profesor
Grupa pracowników: 
E-mail: 
Telefon: 
524 60 19
524 60 34
Pokój: 
A 3/14
Konsultacje: 

czwartek 13:30-15:00, A3/14

Dziedzina: 
nauki matematyczne
Dyscyplina: 
matematyka
Specjalność: 
geometria różniczkowa
Dorobek naukowy: 

ponad 70 publikacji w różnych czasopismach matematycznych, monografia "Symplectic manifolds with no Kaehler structure", Springer, Berlin, 1997 (współaut.), podręcznik akademicki "Topologia" (współaut.)

Realizowane tematy badawcze: 

Topologia rozmaitości symplektycznych, grupy symplektomorfizmów, grupy Liego.

Przynależność do organizacji: 

Polskie Towarzystwo Matematyczne, Prezes Oddziału Olsztyńskiego (2004-2010), Członek Zarządu Głównego PTM od 2014 r.

Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia: 

Członek komitetów redakcyjnych czasopism: Journal of Generalized Lie Theory and Applications (od 2006) Journal of Fixed Point Theory and Applications (od 2006) Fora Matematyków Polskich w Gdańsku (2006), Częstochowie (2008) i Olsztynie (2010, 2016) - członek Komitetów Programowych Członek Jury Nagrody Banacha i Nagrody Młodych Polskiego Towarzystwa Matematycznego (od. 2006 r) Członek Komitetu Matematyki PAN (2007-2011, 2016-2020)\ Członek Komitetu Sterującego międzynarodowego programu badawczego "Contact and Symplectic Topology" (CAST) w European Science Foundation (2010-2015) Medal KEN (2015) Srebrny Krzyż Zasługi (2004) Nagroda Ministra Edukacji Narodowej (1998) Nagroda III Wydziału PAN (1992)

Wykształcenie: 

Mgr matematyki, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, 1980 Dr nauk Matematycznych, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk, 1985 Dr hab. nauk matematycznych, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 1993, Profesor nauk matematycznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2002