Shin Jaewon

Polski
Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Katedra Metod Matematycznych Informatyki
Stanowisko: 
doktorant
E-mail: 
Telefon: 
524 55 92
Pokój: 
E1/20