Polkowski Lech

Undefined
Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Metod Matematycznych Informatyki
Stanowisko: 
profesor
Grupa pracowników: 
E-mail: 
Telefon: 
524 60 95
Pokój: 
E 0/3
Konsultacje: 

czwartek  08:00 – 09:30 (11.04; 9.05; 6.06) + email polkow@pjwstk.edu.pl