Krzywicki Tomasz

Polski
Tytuł zawodowy: 
mgr inż.
Jednostka: 
Katedra Metod Matematycznych Informatyki
Stanowisko: 
asystent
Grupa pracowników: 
E-mail: 
Telefon: 
524 60 09
Pokój: 
E0/6
Konsultacje: 

poniedziałek 11:00 – 12:30, zdalnie na MS Teams - Kod MS Teams: jhxpq0j

„proszę o wcześniejsze umówienie oraz sprecyzowanie tematu konsultacji”