Kluczenko Joanna

Undefined
Stopień naukowy: 
dr
Jednostka: 
Katedra Analizy i Równań Różniczkowych
Stanowisko: 
adiunkt
Grupa pracowników: 
E-mail: 
Telefon: 
524 60 02
Pokój: 
A 0/19
Dziedzina: 
Analiza matematyczna
Dyscyplina: 
matamatyka
Specjalność: 
metody topologiczne w analizie nieliniowej
Dorobek naukowy: 

Publikacje:

J.Gawrycka, S. Rybicki, Solutions of systems of elliptic differential equations on circular domains, Nonlinear Analysis 59 (2004) 1347- 1367

J.Gawrycka, S. Rybicki, Solutions of multiparameter systems of elliptic differential equations, Advanced Nonlinear Studies 5 (2005) 279-302

J.Kluczenko, Bifurcation and symmetry breaking of solutions of systems of elliptic differential equations, Nonlinear Anal. 75(2012), no. 11, 4278-4295

J. Kluczenko, Multiparameter bifurcation and symmetry breaking of solutions of elliptic differential equations. Adv. Differential Equations 20 (2015), no. 5-6, 531–556

Gołȩbiewska, Anna; Kluczenko, Joanna Connected sets of solutions for a nonlinear Neumann problem. Differential Integral Equations 30 (2017), no. 11-12, 833–852.

Gołȩbiewska, Anna; Kluczenko, Joanna; Stefaniak, Piotr Bifurcations from the orbit of solutions of the Neumann problem. Calc. Var. Partial Differential Equations 57 (2018), no. 1, Art. 21, 23 pp.