Klonowski Andrzej

Undefined
Tytuł zawodowy: 
mgr
Jednostka: 
Ośrodek Informatyczno-Sieciowy
Stanowisko: 
starszy specjalista
E-mail: 
Telefon: 
524 60 29
Pokój: 
D 1/18