Doliwa Adam

Undefined
Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki
Stanowisko: 
profesor
Grupa pracowników: 
Pełnione funkcje: 

dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UWM członek Komitetu Matematyki PAN, Komisja Zastosowań Matematyki

E-mail: 
Telefon: 
524 60 71
524 60 21
Pokój: 
A 1/2
Konsultacje: 

środa godz. 8:15 – 9:00, czwartek godz. 8:15-9:00

Dziedzina: 
nauki fizyczne, nauki matematyczne
Dyscyplina: 
fizyka, matematyka
Specjalność: 
fizyka matematyczna, układy całkowalne
Dorobek naukowy: 

ponad 50 publikacji [w:] Journal of Physics A, Physics Letters A, Journal of Mathematical Physics, Letters in Mathematical Physics, Journal of Geometry and Physysics, Communications in Mathematical Physics, Physical Review E, Journal of Nonlinear Mathematical Physics, Glasgow Mathematical Journal, Theoretical and Mathematical Physics, Reports in Mathematical Physics, Electronic Journal of Combinatorics

 

Realizowane tematy badawcze: 

Dyskretne klasyczne i kwantowe układy całkowalne: geometria i fizyka (N N202 174739) 2010-2013

Całkowalne układy dyskretne i geometria (1 P03B 017 28) 2005-2008

Dyskretne układy całkowalne - teoria i zastosowania (2015/19/B/ST2/03575) 2016 - 2020

Przynależność do organizacji: 

Polskie Towarzystwo Matematyczne

International Association of Mathematical Physics

Nagrody, odznaczenia, wyróżnienia: 

Nagroda Matematyczna im. Wacława Sierpińskiego Wydziału III PAN (2003)

edytor gościnny specjalnego wydania "Symmetries and Integrability of Difference Equations" czasopisma Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical

współautor hasła "Integrable Systems and Discrete Geometry" [w:] Encyclopedia of Mathematical Physics, Elsevier, 2006

Wykształcenie: 

1988 - mgr (fizyka), Uniwersytet Warszawski

1995 - dr (fizyka teoretyczna), Uniwersytet Warszawski

2002 - dr hab. (fizyka) Uniwerystet Warszawski

2012 - prof. (matematyka) Instytut Matematyczny PAN