Buszkowski Wojciech

Polski
Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki
Stanowisko: 
profesor
Grupa pracowników: 
E-mail: 
Telefon: 
524 60 54
Pokój: 
A 2/5