Borsuk Michaił

Polski
Tytuł naukowy: 
prof.
Stopień naukowy: 
dr hab.
Jednostka: 
Katedra Analizy i Równań Różniczkowych
Stanowisko: 
profesor
E-mail: 
Telefon: 
524 64 64
Pokój: 
A0/18